Informacje o firmie

pstravel to bezpieczne podróże.
Ponad 96% usatysfakcjonowanych Podróżników.*
Ubezpieczenie i Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
aktualizacja
PS Travel Polska posiada gwarancję ubezpieczeniową na wypadek pokrycia kosztów powrotu Podróżników do kraju a także zwrotu wpłat wniesionych przez Płatników. Posiadamy gwarancję ubezpieczeniową, która wynosi 127.358,00 zł (UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.).
Wszyscy nasi Płatnicy są zabezpieczeni przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia 26 listopada 2016r (Dz.U. z 2016 r. poz. 1334). Cena każdej podróży zawiera wliczoną składkę, która pokrywa koszt ewentualnego powrotu do Polski lub w przypadku przerwania czy niezrealizowania podróży wypłaca zwrot środków, gdy polskie biuro podróży utraci płynność finansową.
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest również stuprocentowym zabezpieczeniem kwot, wystawionych w formie voucherów, które są obecnie wydawane Płatnikom w związku z anulacją imprez spowodowaną koronawirusem (lub dalej: w związku z Programem ochrony Podróżników).
Więcej szczegółów.
Informacje o firmie.
Dostawca strony internetowej:
PS Travel Polska, oddział internetowy pstravel
Chłopska 17
62-200 Gniezno
Polska
Gwarancja Organizatora Turystycznego.
PS Travel Polska posiada Gwarancję Ubezpieczeniową wydaną przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na kwotę 127.358,00 zł. Każdy Podróżnik ubezpieczony jest na kwoty KL 10 000 €, NNW 2 000 € i bagaż 200 € oraz Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym.
Stan na lipiec 2021.
PS Travel Polska siedziba Chłopska 17 62-200 Gniezno Przedsiębiorca posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem 788 NIP 598-122-39-13 REGON 367446734
Numer Identyfikacji Podatkowej: 5981223913
Skontaktuj się z nami:
rezerwacje@pstravel.pl
www.pstravel.pl/p/kontakt.html Aby ułatwić pracę naszym ekspertom, prosimy o kontakt poprzez Centrum pomocy (link powyżej) lub Kontakt dla Płatnika na koncie mojeps.
Kontrahent usług płatności:
PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A
L-1150
Luksemburg
Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).
Strona Komisji UE dotycząca internetowego rozstrzygania sporów:
http://ec.europa.eu/consumers/odr
* według recenzji publicznych oraz opinii dostarczonych poprzez mojeps, stan na marzec 2021.
pstravel+.
Podróże na subskrypcję. Odkrywaj taniej. Wypoczywaj bardziej.
od 39 miesięcznie
Dla rodzin już od 119 zł miesięcznie.
Rozpocznij subskrypcję
Oto my.
Całkowicie klarowni.
Wszystkie informacje na temat pstravel znajdziesz na Warunkach Uczestnictwa, które załączone są do Dokumentów podróży oraz na Umowie udziału w podróży. Nie przeoczysz żadnej ważnej informacji na temat naszej firmy. Jesteś całkowicie bezpieczny, ponieważ jesteśmy całkowicie klarowni.
Sensownie poukładani.
Nasi eksperci posiadają dostęp do specjalnego systemu, gdzie znajdą wszystkie informacje na temat Twojej rezerwacji. Aby chronić Twoje dane, dostęp do rezerwacji otrzymują tylko po podaniu przez Ciebie kodu bezpieczeństwa mojeps, który znajdziesz na Umowie udziału w podróży. Bezpieczny dostęp, dane sensownie poukładane.
Nie posiadasz rezerwacji? Rozpocznij przygodę!
Jaki rodzaj podróży?
Wróć na górę
Warunki Uczestnictwa
Zaloguj do mojeps
Porozmawiaj z nami