Pomoc: świadczenia

Świadczenia...
Świadczenia rezerwacyjne.
1 Dodatkowe świadczenia.
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
Ubezpieczenie pokrywa koszty rezygnacji z podróży do równowartości 35 000 zł. W przypadku rezygnacji z podróży otrzymasz świadczenie w wysokości 100% poniesionych i nie zrefundowanych kosztów. Dotyczy to nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, komplikacji związanych z ciążą, utraty pracy, śmierci bliskiej osoby, poważnego zdarzenia losowego, szkody w wyniku kradzieży lub egzaminu poprawkowego.
Program ochrony Podróżników plus+
Program ochrony Podróżników plus+ zawiera ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, nielimitowaną ilość zmian rezerwacyjnych: dotyczy zmiany terminu lub rezygnacji jednego z Podróżników. Dodatkowo, wszelkie aktualizacje danych Podróżników możesz zrobić aż do 2 dni od rozpoczęcia podróży.
Program ochrony Podróżników
Możesz bezpłatnie zmienić termin swojej podróży na dowolny (1 raz) lub wybrać voucher ważny przez 365 dni od rozpoczęcia podróży (do 30 dni od rozpoczęcia docelowej podróży). W cenie każdej podróży.
Bezpłatna zmiana rezerwacji stopień I
Możesz wykonać 2 zmiany rezerwacyjne w swojej podróży (zmiana terminu, zmiana danych lub zmiana specyfikacji podróży). Możesz to zrobić aż do 2 dni od rozpoczęcia podróży.
Bezpłatna zmiana rezerwacji stopień II
Możesz wykonać 2 zmiany rezerwacyjne w swojej podróży (zmiana terminu, zmiana danych lub zmiana specyfikacji podróży). Obejmuje to również rezygnację jednego z Podróżników. Wszelkie aktualizacje danych możesz zrobić aż do 2 dni od rozpoczęcia podróży.
Bezpłatna zmiana rezerwacji stopień III
Możesz wykonać 3 zmiany rezerwacyjne w swojej podróży (zmiana terminu, zmiana danych lub zmiana specyfikacji podróży). Obejmuje to również rezygnację jednego z Podróżników. Obejmuje również III stopień ubezpieczenia pssafety od AXA. Wszelkie aktualizacje danych możesz zrobić aż do 2 dni od rozpoczęcia podróży.
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Wszyscy nasi Płatnicy są zabezpieczeni przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgodnie z ustawą o usługach turystycznych z dnia 26 listopada 2016r (Dz.U. z 2016 r. poz. 1334). Cena każdej podróży zawiera wliczoną składkę, która pokrywa koszt ewentualnego powrotu do Polski lub w przypadku przerwania czy niezrealizowania podróży wypłaca zwrot środków, gdy polskie biuro podróży utraci płynność finansową. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest również stuprocentowym zabezpieczeniem kwot, wystawionych w formie voucherów, które są obecnie wydawane Płatnikom w związku z anulacją imprez spowodowaną koronawirusem (lub dalej: w związku z Programem ochrony Podróżników).
Dopłata do najlepszych miejsc w autokarze
Obejmuje cztery pierwsze siedzenia za kierowcą i/lub Pilotem pstravel. Można wykupić miejsca tylko i wyłącznie dla wszystkich Podróżników rezerwacji (w przypadku, gdy dane miejsca zostały już wykupione, przydzielone zostaną kolejne miejsca od przodu autokaru).