Bezpieczeństwo podróżowania

Jaką mamy obecnie sytuację?
Wytyczne MSZ oraz pstravel dla podróży na terenie Europy.
Sprawdź obecne warunki podróżowania i bezpieczeństwo kierunków pstravel. Lista aktualizowana jest codziennie. Jeżeli podróżujesz z pstravel, a w danym kraju będzie grozić Ci niebezpieczeństwo, otrzymasz od nas wiadomość (w powiadomieniach) na Twoim koncie mojeps.
Pobierz certyfikat UCC.
ważne
Wróciliśmy do podróżowania! Unijny Certyfikat COVID umożliwi Ci bezproblemowe odkrywanie.
Pobierz i dowiedz się więcej
Lato już trwa! I jest bezpieczne.
Razem możemy zdziałać wiele! Zaplanuj swoją wyjątkową przygodę z nowym katalogiem 2021/3 od pstravel. W 100% ekologiczny.
Pobierz katalog 2021/3
ważne
Obostrzenia zmieniają się na bieżąco.
Jeśli planujesz dziś podróż na lato 2021, prosimy wziąć pod uwagę, iż sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Gdy Twoja podróż zostanie odwołana z uwagi na COVID–19, otrzymasz od nas stosowny komunikat. Podane poniżej informacje są poglądowe.
Oficjalne wskazówki i wytyczne Unii Europejskiej (obejmuje tylko kierunki UE).
Albania.
dowód osobisty lub paszport
wyruszamy bez przeszkód
Poziom bezpieczeństwa
bez obostrzeń dot. wjazdu
Sytuacja pandemiczna.
Obecnie Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19. Wznowiono międzynarodowy ruch lotniczy. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Albanii do 90 dni w ciągu 180 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu. Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Albanii na podstawie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego. Dokument wjazdowy powinien mieć zapas ważności 3 miesiące od planowanej daty opuszczenia Albanii.
Zaplanuj podróż
Austria.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
Osoby przyjeżdżające do Austrii z Polski i Niemiec zobowiązane są do wykazania podczas kontroli przy przekroczeniu granicy jednej z czterech okoliczności: negatywnego wyniku badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 (PCR ważny 72 godziny, antygenowy ważny 48 godzin) potwierdzonego w formie: zaświadczenia wydanego przez punkt testujący, w języku niemieckim lub angielskim, musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę i godzinę pobrania próbki, wynik testu - negatywny/pozytywny oraz podpis i pieczęć osoby testującej lub kod kreskowy/kod QR lub; zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku niemieckim lub angielskim na formularzu C lub D (Ambasady RP w Wiedniu); zaszczepienia preparatem: BioTech/Pfizer, (Vaxzervia) AstraZeneca, Moderna, Sinophram, Janssen potwierdzonego w formie: certyfikatu szczepienia wydanego w języku niemieckim lub angielskim lub zawierającego tłumaczenie na jeden z tych języków; zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku niemieckim lub angielskim na formularzu C lub D (Ambasady RP w Wiedniu); Szczepionki dwudawkowe uprawniają do wjazdu od 22. dnia do 3. miesiąca od podania pierwszej dawki oraz w przypadku drugiego szczepienia – od 22. dnia do 9. miesiąca od podania pierwszej dawki. Szczepionki jednodawkowe uprawniają do wjazdu od 22. dnia do 9. miesiąca od podania szczepionki. Przebycia infekcji wirusem SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 6 miesięcy potwierdzonego w formie: urzędowego zaświadczenia – np. decyzji o skierowaniu na kwarantannę w związku z zachorowaniem na Covid 19; zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku niemieckim lub angielskim na formularzu C lub D (Ambasady RP w Wiedniu); posiadania przeciwciał potwierdzonego w formie urzędowego zaświadczenia, nie starszego niż 3 miesiące. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Austrii jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie i pozwala na stwierdzenie tożsamości. W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.
Zaplanuj podróż
Bośnia i Hercegowina.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Sytuacja pandemiczna.
Przekraczanie granicy odbywa się na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Od 11 czerwca na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na COVID-19 typu PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48h, licząc od momentu wykonania testu. Zwolnione z posiadania testów są osoby zaszczepione, które co najmniej 14 dni przed wjazdem do BiH przyjęły ostatnią dawkę danej szczepionki, oraz ozdrowieńcy posiadający zaświadczenie lekarskie o odbyciu choroby w okresie od 14 do 180 dni przed przekroczeniem granicy. (Nie podano, jak powinny wyglądać zaświadczenia. Zalecamy, by były one sporządzone w języku miejscowym lub angielskim). Nie obowiązuje kwarantanna. Zasada obowiązuje wszystkich bez względu na wiek, również dzieci i odnosi się do wjazdów na teren BiH, w tym do Medjugorje. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele UE mogą przekraczać granicę bośniacką także na podstawie dowodów osobistych. Turyści legitymujący się w Bośni i Hercegowinie tylko dowodem osobistym mogą spotkać się jednak z innymi problemami lub utrudnieniami, np. przy korzystaniu z bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach, z usług niektórych banków, poczty czy Western Union. W przypadku przekraczania granicy na dowodzie osobistym należy się upewnić, że legitymujemy się WAŻNYM dokumentem tj. - data jego ważności jest dłuższa od okresu planowanego pobytu (ogólna zasada - min. 3 miesiące) oraz, że dokument nie był uprzednio zgłoszony jako zagubiony lub ukradziony, ponieważ, automatycznie figuruje on na liście INTERPOLU i przy kontroli granicznej może zostać odebrany.
Zaplanuj podróż
Chorwacja.
dowód osobisty lub paszport
wyruszamy bez przeszkód
Poziom bezpieczeństwa
bez obostrzeń dot. wjazdu
Sytuacja pandemiczna.
Osoby przekraczające granicę państwową Republiki Chorwacji mają obowiązek okazania negatywnego wyniku testu PCR (nie starszego niż 72 godziny) na SARS-CoV-2 lub szybkiego testu antygenowego (nie starszego niż 48 godzin), przy czym ważność obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania. Honorowane są wyłącznie testy antygenowe uznawane w krajach UE. Osoby, które przyjeżdżają bezpośrednio z krajów lub regionów państw UE/Schengen i krajów stowarzyszonych ze Strefą Schengen, które znajdują się na tzw. zielonej liście Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ECDC (na zielonej liście znajduje się Polska). Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Chorwacji do 90 dni w ciągu 180 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu. Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Chorwacji na podstawie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego. Dokument wjazdowy powinien mieć zapas ważności 3 miesiące od planowanej daty opuszczenia Chorwacji. Pamiętaj: Chorwacja należy do Unii Europejskiej, ale nie do strefy Schengen. Wjazd do kraju bez dokumentu tożsamości jest niemożliwy.
Zaplanuj podróż
Czarnogóra.
dowód osobisty lub paszport
wyruszamy bez przeszkód
Poziom bezpieczeństwa
bez obostrzeń dot. wjazdu
Sytuacja pandemiczna.
Od dnia 5 czerwca 2021 r. wjazd do Czarnogóry dla obywateli RP (oraz innych państw UE) możliwy bez konieczności okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie testu czy szczepienia na koronawirusa. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele RP mogą przekraczać granicę Czarnogóry, przejeżdżać tranzytem i przebywać na jej terytorium do 30 dni na podstawie ważnego dowodu osobistego. Pobyt, który przekracza 30 dni, a nie przekracza 90 nie wymaga posiadania czarnogórskiej wizy i jest możliwy na podstawie ważnego paszportu.
Zaplanuj podróż
Czechy.
dowód osobisty lub paszport
wyruszamy bez przeszkód
Poziom bezpieczeństwa
bez obostrzeń dot. wjazdu
Sytuacja pandemiczna.
Podróżni z Polski mogą wjechać na terytorium Czech powyżej 24 godzin wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np. do pracy, na leczenie, z powodów rodzinnych, urzędowych), o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa (szczegóły poniżej). Wyjazdy w celach turystycznych pow. 24 godzin są możliwe wyłącznie dla osób zaszczepionych lub posiadających negatywny test antygenowy lub PCR, wykonany przed wjazdem do Czech. Wjazdy w celach turystycznych do 24 godzin bez ograniczeń. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest ważny, w dobrym stanie technicznym i pozwala na ustalenie tożsamości.
Zaplanuj podróż
Francja.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
Aby wjechać do Francji z Polski oraz innych krajów strefy zielonej musisz posiadać: negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) wykonanego do 72 godzin przed kontrolą albo zaświadczenie o szczepieniu (dwa tygodnie od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca, albo 2 tygodnie po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub cztery tygodnie w przypadku szczepionki Johnson & Johnson). Powyższe ograniczenia nie dotyczą: dzieci do ukończenia 11 roku życia. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Republiki Francuskiej jest ważny polski paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.
Zaplanuj podróż
Grecja.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
Osoby przyjeżdżające do Grecji powinny posiadać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa typu PCR (zaświadczenie powinno zostać sporządzone w j. angielskim). Test należy przeprowadzić nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem. Test jest obowiązkowy dla wszystkich (w tym dzieci które ukończyły 6 lat), niezależnie od sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju wyjazdu. Od osób, które ukończyły szczepienie (tj. minęło 14 pełnych dni od podania ostatniej dawki szczepienia, w zależności od liczby wymaganych dawek) i są w stanie to potwierdzić, przedstawiając odpowiednie świadectwo szczepienia wydane przez uprawniony organ publiczny, nie wymaga się zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR. Zaświadczenie powinno być wystawione w j. angielskim i/lub greckim. Szczepionki, które zostały uznane przez greckie władze graniczne to: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca – Oxford, Novavax, Johnson & Johnson – Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm. Osoby, które przeszły zakażenie Covid-19 mają następujące możliwości by wjechać na teren Grecji bez konieczności okazywania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego na 72 h przed przylotem: Okazanie pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego wykonanego w okresie 2-9 miesięcy przed planowanym wjazdem. Oryginalny wynik musi być wydany w jednym z języków: grecki, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski. Wynik w j. polskim może zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na j. grecki lub j. angielski. W przypadku gdy podróżny nie dysponuje wynikiem wcześniej wykonanego testu (np. go zgubił), może zwrócić się do laboratorium, które wykonało test i pozyskać zaświadczenie o wykonanym teście w jednym z wymienionych wyżej języków. Każda osoba, która przyjeżdża do Grecji, niezależnie od posiadanego testu/zaświadczenia może zostać poddana losowej kontroli stanu zdrowia. Osoby, które nie poddadzą się losowemu badaniu na obecność koronawirusa mogą spotkać się z odmową wjazdu na terytorium Grecji. Podróżni i osoby im towarzyszące u których stwierdzono obecność wirusa SARS CoV2 zostaną objęci izolacją w hotelach kwarantannowych, gdzie zostaną poddani dalszym testom PCR w celu potwierdzenia wstępnej diagnozy. Podróżni będą przebywać w warunkach kwarantanny przez co najmniej 10 dni. Osoby, które zachorowały mimo zaszczepienia będą przebywały w warunkach kwarantanny 7 dni. Warunkiem zwolnienia z kawarantanny będzie negatywny wynik testu PCR na 1 dzień przed jej końcem. Koszty zakwaterowania w hotelach kwarantannowych pokrywa państwo greckie. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Greckiej jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości.
Zaplanuj podróż
Hiszpania.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
bez obostrzeń dot. wjazdu
Sytuacja pandemiczna.
Od poniedziałku 21 czerwca wszyscy podróżnicy z Polski mogą podróżować do Hiszpanii bez potrzeby przedstawienia świadectwa zdrowia. Na terytorium całego kraju obowiązkowe jest noszenie maseczki ochronnej: w przestrzeni publicznej otwartej, w przestrzeni publicznej zamkniętej, w środkach transportu publicznego (dotyczy także podróżujących pojazdami przeznaczonymi do przewozu do 9 osób, jeśli osoby te nie mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym). Zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ochronnej są m.in. dzieci do 6. roku życia, osoby posiadające schorzenia układu oddechowego, osoby z niepełnosprawnością i posiadające trudności w samodzielnym odkrywaniu lub zakrywaniu ust i nosa, osoby uprawiające sport indywidualny na wolnym powietrzu. Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczki ochronnej grozi mandat w wysokości do 100 euro. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Królestwa Hiszpanii jest paszport bądź dowód osobisty.
Zaplanuj podróż
Litwa.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
Jeżeli przybywasz docelowo na Litwę transportem publicznym (autobus, samolot), musisz posiadać negatywny wynik testu na COVID-19 (PCR lub AT lub RAT). Test musi być wykonany w ciągu 72 godzin przed przyjazdem na Litwę. Przed wejściem na pokład samolotu/autobusu zostaniesz poproszony o okazanie negatywnego wyniku testu. Wynik testu powinien być podany w jednym z języków urzędowych UE przez instytucję, która wykonała twój test. Kwarantanna i test nie obowiązują cię tylko w trzech przypadkach: jedziesz tranzytem, zostałeś zaszczepiony (obydwie dawki) przeciw COVID-19 lub chorowałeś na COVID-19 w ciągu 180 dni przed przyjazdem na Litwę (zostało to potwierdzone testem PCR lub AT lub RAT). W przypadku szczepienia i przebytej choroby musisz mieć zaświadczenie ze swojego zakładu opieki zdrowotnej w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej; certyfikat szczepień właściwy dla danego kraju lub międzynarodowy certyfikat szczepień. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Litwy do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest ważny oraz w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. W przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy obywatelom UE oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.
Zaplanuj podróż
Monako.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
(tak jak Francja)
Aby wjechać do Francji z Polski oraz innych krajów strefy zielonej musisz posiadać: negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) wykonanego do 72 godzin przed kontrolą albo zaświadczenie o szczepieniu (dwa tygodnie od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca, albo 2 tygodnie po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub cztery tygodnie w przypadku szczepionki Johnson & Johnson). Powyższe ograniczenia nie dotyczą: dzieci do ukończenia 11 roku życia. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Monako do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Kwestie ruchu osobowego obywateli Unii Europejskiej na terytorium Księstwa Monako reguluje francusko-monagaska umowa z 15 grudnia 1997 r., dotycząca zmiany konwencji o sąsiedztwie pomiędzy tymi państwami z 18 maja 1963 r. Określone w niej zasady mają również zastosowanie do obywateli RP. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Konwencji, zasady wjazdu oraz poruszania się cudzoziemców na terytorium Księstwa są identyczne z tymi, jakie mają zastosowanie do cudzoziemców we Francji.
Zaplanuj podróż
Niemcy.
dowód osobisty lub paszport
wyruszamy bez przeszkód
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
Władze niemieckie nie prowadzą regularnej kontroli granicznej przy wjeździe z Polski. Możliwe są kontrole wyrywkowe. Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Niemiec, ale muszą się stosować do reguł dotyczących zgłoszenia wjazdu, wykonania testów oraz kwarantanny. Tylko przy wjeździe z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa występują ograniczenia we wjeździe. Osoby przyjeżdżające do Niemiec z obszarów ryzyka mają co do zasady obowiązek wykonania testu. W przypadku wjazdu z obszaru podwyższonego ryzyka test może być wykonany przed wjazdem lub w ciągu 48h po przyjeździe do Niemiec. Szybkie testy antygenowe powinny być wykonywane najwcześniej 48h przed wjazdem do Niemiec, a testy PCR, LAMP, TMA - 72h. Negatywny wynik testu należy zachować przez 10 dni od wjazdu. Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie muszą wykonywać testów oraz udawać się na kwarantannę przy wjeździe do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka oraz o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Federalnej Niemiec do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie, pozwalającym stwierdzić tożsamość.
Zaplanuj podróż
Norwegia.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Sytuacja pandemiczna.
29 stycznia br. Norwegia zamknęła granice dla osób, które nie mają stałego zameldowania w Norwegii, z nielicznymi wyjątkami. Granice pozostaną zamknięte do odwołania. 21 maja br. zniesiono wymóg rejestracji w ewidencji ludności: do Norwegii mogą wjechać osoby mieszkające w Norwegii, które nie są ‘folkeregistrert’ (wpisane do ewidencji ludności) – trzeba udokumentować zamieszkanie w Norwegii (wynajem/mieszkanie własnościowe) i tymczasowy wyjazd z Norwegii, z którego się powraca. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób na zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej/Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w ramach strefy Schengen. Od 2015 r. Norwegia wprowadziła: tymczasowe kontrole graniczne na liniach promowych pomiędzy Norwegią i Danią oraz Niemcami, zaostrzenie tzw. kontroli terytorialnej na obszarach przygranicznych ze Szwecją (tj. w regionach Østfold i Hedmark). Ma to uniemożliwić wjazd osobom, które nie mają niezbędnych dokumentów podróży. Do Norwegii wjeżdżasz bez wizy, na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego, niezależnie od celu Twojej podróży. Przed wyjazdem upewnij się, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Norwegia nie wydaje dowodów osobistych swoim obywatelom. Posługując się wyłącznie polskim dowodem osobistym w Norwegii, możesz napotkać problemy z załatwieniem spraw bankowych lub notarialnych.
Zaplanuj podróż
Portugalia.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z testem PT–PCT
Sytuacja pandemiczna.
1 maja na terytorium Portugalii przestał obowiązywać stan wyjątkowy. Zgodnie z obecnymi regulacjami w Portugalii utrzymuje się „sytuacja klęski żywiołowej”. Na terytorium kraju nadal obowiązują ograniczenia dotyczące m.in. obostrzeń związanych z funkcjonowaniem lokali handlowych i gastronomicznych, w tym dopuszczalnej liczby osób w nich przebywających. Obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych (urzędy, miejsca pracy, lokale handlowe i usługowe, środki transportu publicznego) oraz w przestrzeniach otwartych w przypadku niemożności zachowania dystansu 2 m. Osoby podróżujące z Polski: zobowiązane są do okazania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2. Dopuszcza się dwa rodzaje testów: Test molekularny wykonany techniką NAAT (amplifikacji kwasów nukleinowych) - test należy wykonać w ciągu ostatnich 72 godzin przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej; Wykonany w warunkach laboratoryjnych test antygenowy ujęty w zaleceniach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE - test taki należy wykonać w ciągu ostatnich 24 godzin przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 24 miesięcy. Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej nie przewidują zwolnienia osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 lub osób, które przebyły COVID-19, z konieczności okazania negatywnego wyniku testu RT-PCT. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do Portugalii wjedziesz na podstawie ważnego paszportu (bez wizy) lub dowodu osobistego. Możesz przebywać w kraju do 90 dni w dowolnym celu. Uwaga: w Regionach Autonomicznych Madery i Azorów obowiązują takie same zasady wjazdu i pobytu jak w części kontynentalnej terytorium Portugalii. Podróżowanie po kraju może być ograniczone tylko w sytuacji, gdy coś zagraża bezpieczeństwu państwa i zdrowiu publicznemu.
Zaplanuj podróż
Rumunia.
dowód osobisty lub paszport
wyruszamy bez przeszkód
Poziom bezpieczeństwa
bez obostrzeń dot. wjazdu
Sytuacja pandemiczna.
Zgodnie ze stanem na 08.06.2021 r. Polska nie jest uznawana przez władze Rumunii za kraj niebezpieczny epidemicznie i jest umieszona na tzw. zielonej liście. Tym samym nie ma ograniczeń epidemicznych dla osób przybywających z Polski do Rumunii – nie są wymagane ani testy ani zaświadczenia o szczepieniu. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać do Rumunii i przebywać w niej przez 90 dni, liczonych w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium tego kraju na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zaplanuj podróż
Watykan.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z testem PT–PCT
Sytuacja pandemiczna.
(tak jak Włochy)
Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski do dnia 30.07.2021 r. zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch. Według aktualnie obowiązujących włoskich przepisów ani szczepienie ani przebycie covid-19 nie zwalnia z obowiązku posiadania testu. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Zgodnie z Traktatem Laterańskim zawartym między Stolicą Apostolską a Włochami wszystkich, którzy udają się do Watykanu, obowiązują przepisy pobytowe analogiczne do włoskich. Zalecenia regulujące kwestie praktyczne są podobne do obowiązujących we Włoszech, z uwzględnieniem szczegółowych zasad watykańskich dotyczących np. audiencji u Ojca Świętego, zwiedzania Muzeów Watykańskich i ogrodów czy korzystania z Archiwum i Biblioteki Watykańskiej.
Zaplanuj podróż
Węgry.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Sytuacja pandemiczna.
Państwo całkowicie zamknięte, również dla zaszczepionych osób. Obcokrajowcy posiadający stały pobyt i członkowie ich rodzin oraz osoby posiadające dokumenty uprawniające do pobytu powyżej 90 dni, wydane przez węgierski urząd migracyjny traktowani są na równi z obywatelami węgierskimi. Przy wjeździe należy okazać dokumenty potwierdzające powyższe. Pozostali cudzoziemcy nie mogą wjechać na Węgry w ruchu osobowym w celu pobytu. Wyjątek: osoby, które udowodnią cel podróży i otrzymają pozwolenie od odpowiedniego organu policji w zależności od planowanego miejsca przekroczenia granicy. W dniu 5 listopada br. wprowadza na Węgrzech stan wyjątkowy oraz 11 listopada br. kolejne ograniczenia na 30 dni (możliwe jest przedłużenie tego okresu). Na obszarze całego kraju wprowadzono zakaz poruszania się w godzinach 20.00 – 05.00 (wyjątkiem są wykonujący pracę, dojeżdżający do pracy, konieczność uniknięcia strat materialnych, sytuacje dotyczące zagrożenia zdrowia i życia itp.). Pozostałe osoby powinny powrócić do miejsca zamieszkania do godziny 20.00. Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych (m.in. na ulicy, w sklepach, urzędach itp.), zachowywania tzw. dystansu społecznego (1,5 metra pomiędzy osobami znajdującymi się w jednym miejscu). Zamknięte zostają restauracje (możliwa sprzedaż posiłków na wynos). Sklepy, zakłady fryzjerskie, punkty rzemieślniczo-usługowe itp. będą otwarte do godz. 19:00, dużej jedynie apteki i stacje benzynowe. Hotele nie przyjmują turystów, jedynie podróżujących w celach biznesowych lub szkoleniowych. Zamknięte są obiekty rozrywkowe (kluby fitness, pływalnie kryte, teatry, muzea, ZOO). Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu na terytorium Węgier do 90 dni (niezależnie od jego celu) jest ważny paszport lub dowód osobisty.
Zaplanuj podróż
Włochy.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z testem PT–PCT
Sytuacja pandemiczna.
Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski do dnia 30.07.2021 r. zobowiązane są do przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch. Według aktualnie obowiązujących włoskich przepisów ani szczepienie ani przebycie covid-19 nie zwalnia z obowiązku posiadania testu. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Włoch do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty.
Zaplanuj podróż
Bezpieczna podróż w 2021.
Stosuj się do wskazówek. Chroń siebie i innych.
Postępuj według wskazówek podanych przez naszych pracowników. Kieruj się zdrowym rozsądkiem, ale nie zapominaj – to Twoja podróż, więc baw się dobrze!
Zakrywaj nos i usta maską ochronną. w miejscach, gdzie jest to wymagane: muzea, sklepy, restauracje (przed zajęciem stolika). Zakładaj ją, gdy Cię o to poproszą.
Regularnie dezynfekuj dłonie odpowiednim płynem do dezynfekcji. Znajdziesz go przy wejściu do autokaru, w miejscach użyteczności publicznej etc.
Myj ręce mydłem przez minimum 20 sekund pod bieżącą wodą. Przed zajęciem stolika w restauracji lub po powrocie do hotelu.
Nie dotykaj powierzchni w przestrzeni publicznej, jeżeli nie musisz tego robić. Czasami “aż chce się dotknąć”, wiemy. Czasami lepiej tylko popatrzeć!
Zachowaj dystans minimum 1.5 metra od osób, których nie znasz lub z którymi nie przebywasz. Stojąc w kolejce, oddal się od osób stojących przed Tobą.
Masz pytania lub wątpliwości?
Kontakt dla nowych Podróżników.
Napisz do nas lub dołącz od kolejki oczekiwania na połączenie. Uzyskasz od nas odpowiedź na skrzynkę mailową. Możesz również napisać do nas na Messenger.
Wybierz formę kontaktu
Kontakt dla Płatników.
To najszybszy sposób kontaktu z ekspertem pstravel. Wpisz kod bezpieczeństwa mojeps, wybierz temat konwersacji i dokładnie opisz swój problem. Pamiętaj, że aktualnie czas oczekiwania na odpowiedź od eksperta może być wydłużony.
Przejdź do mojeps
Zaplanuj przygodę na 2021!
Jaki rodzaj podróży?
Wróć na górę
Zaloguj się teraz
Porozmawiaj z nami