Bezpieczeństwo podróżowania


Zaczekaj...
Bezpieczeństwo podróżowania.
Wytyczne MSZ dla podróży na terenie Europy.
Sprawdź obecne warunki podróżowania i bezpieczeństwo kierunków pstravel. Lista aktualizowana jest codziennie. Jeżeli podróżujesz z pstravel, a w danym kraju będzie grozić Ci niebezpieczeństwo, otrzymasz od nas wiadomość kontrolną przez Twoje konto mojeps.
Wskazówki Unii Europejskiej +
Lista:
Albania.
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych. Zachęcamy do śledzenie bieżących doniesień nt. zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem przed wyjazdem za granicę. Aktualne komunikaty oraz wytyczne można znaleźć na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Obecnie Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19. Wznowiono międzynarodowy ruch lotniczy. Jeśli jesteś w Albanii i masz objawy infekcji należy skontaktować się z epidemiologiem ratunkowym pod dedykowanym numerem: 127 (telefon dyżurny obsługiwany jest w językach: angielskim, włoskim oraz albańskim). Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Obywatele polscy mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Albanii do 90 dni w ciągu 180 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu. Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Albanii na podstawie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego. Dokument wjazdowy powinien mieć zapas ważności 3 miesiące od planowanej daty opuszczenia Albanii.
Austria.
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Przyjazd do Austrii obywateli Polski możliwy jest bez ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, jeżeli następuje z państw uwzględnionych na liście krajów bezpiecznych. Dodatkowo osoba przyjeżdżająca do Austrii w okresie 10 dni poprzedzających przekroczenie granicy nie mogła przebywać w innym państwie niż uznanym za bezpieczne. Przyjazd do Austrii obywateli Polski podlega obostrzeniom w przypadku, gdy ma miejsce z państw znajdujących się w wykazie krajów o podwyższonym ryzyku związanym z sytuacją epidemiczną COVID-19. Osoby przyjeżdżające do Austrii z tych państw zobowiązane są do przedłożenia przy wjeździe zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego negatywny wynik badania molekularno–biologicznego na obecność wirusa SARS-CoV-2. Zaświadczenie nie może być starsze niż 72 godziny w chwili przekroczenia granicy, wzór zaświadczenia poniżej. W przypadku braku zaświadczenia osoby wjeżdżające do Austrii będą musiały udać się na 10-dniową kwarantannę oraz w terminie 48 godzin od wjazdu wykonać na własny koszt badanie biologiczno-molekularne na obecność SARS-CoV-2. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Austrii jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie i pozwala na stwierdzenie tożsamości. W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.
Bośnia i Hercegowina.
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na koronawirus SARS-CoV-2 typu PCR (tzw. test genetyczny, test molekularny, w formie wymazu) wykonanego w ciągu 48 h, licząc od daty wykonania testu. Zasada obowiązuje wszystkich bez względu na wiek, również dzieci i odnosi się do wjazdów na teren BiH, w tym do Medjugorje. Test można wykonać także w Chorwacji. Nie obowiązuje kwarantanna. Zgodnie z przepisami przekraczanie granicy odbywa się wyłącznie na podstawie paszportu. W praktyce zdarza się, że funkcjonariusze Straży Granicznej BiH przepuszczają za okazaniem samego dowodu osobistego. Proszę mieć na uwadze, że nie zmienia to faktu, że służby bośniackie wciąż mogą żądać okazania paszportu podczas wyjazdu z BiH lub samego pobytu wewnątrz państwa. Tym samym próba wjazdu na podstawie jedynie dowodu osobistego odbywa się na własną odpowiedzialność. W przypadku przejazdu przez tzw. korytarz w Neum jedynie na trasie Dubrownik - reszta Chorwacji (w obie strony) wyłącznie w charakterze tranzytowym test nie jest wymagany, możliwy jest także przejazd na podstawie dowodu osobistego. Uwaga! Zatrzymanie się w Neum lub próba wjazdu stamtąd wgłąb BiH bez testu i paszportu wiąże się z wysokimi mandatami. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Obywatele UE mogą przekraczać granicę bośniacką także na podstawie dowodów osobistych. Turyści legitymujący się w Bośni i Hercegowinie tylko dowodem osobistym mogą spotkać się jednak z innymi problemami lub utrudnieniami, np. przy korzystaniu z bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach, z usług niektórych banków, poczty czy Western Union. W przypadku przekraczania granicy na dowodzie osobistym należy się upewnić, że legitymujemy się WAŻNYM dokumentem tj. - data jego ważności jest dłuższa od okresu planowanego pobytu (ogólna zasada - min. 3 miesiące) oraz, że dokument nie był uprzednio zgłoszony jako zagubiony lub ukradziony, ponieważ, automatycznie figuruje on na liście INTERPOLU i przy kontroli granicznej może zostać odebrany.
Chorwacja.
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Republiki Chorwacji, które nie są konieczne z uwagi na bardzo dużą liczbę nowych zarażeń. Uwzględniając liczbę ludności i osób przebywających tymczasowo (turystycznie) w Chorwacji, poziom zarażeń w Chorwacji jest obecnie ponad dwukrotnie wyższy niż w Polsce i wykazuje stałą tendencję wzrostową. W całym kraju obowiązuje nakaz noszenia maseczek w obiektach handlowych, instytucjach medycznych, środkach transportu publicznego (w tym promach i taksówkach), instytucjach prowadzących bezpośrednią obsługę klienta (np. pocztach, bankach, kantorach, dworcach), punktach usługowych (np. fryzjer, kosmetyczka itp.) oraz obiektach gastronomicznych (dot. personelu). Wprowadzono ograniczenie godzin pracy obiektów gastronomicznych i rozrywkowych – wszystkie mają obowiązek zamknięcia najpóźniej o północy. Ponadto obiekty gastronomiczne i rozrywkowe mogą prowadzić obsługę klienta wyłącznie na wolnym powietrzu (w ogródkach i na tarasach obiektów). Wprowadzono ograniczenie liczby gości na weselach, pogrzebach oraz imprezach prywatnych organizowanych w obiektach publicznych. Władze apelują o zachowanie dystansu 1,5 m. W poszczególnych rejonach o najwyższym natężeniu zarażeń możliwe jest wprowadzanie czasowych obostrzeń o charakterze lokalnym. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Obywatele polscy mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Chorwacji do 90 dni w ciągu 180 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu. Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Chorwacji na podstawie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego. Dokument wjazdowy powinien mieć zapas ważności 3 miesiące od planowanej daty opuszczenia Chorwacji. Pamiętaj: Chorwacja należy do Unii Europejskiej, ale nie do strefy Schengen. Wjazd do kraju bez dokumentu tożsamości jest niemożliwy.
Czarnogóra.
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Od 1 lipca granice Czarnogóry są otwarte dla wszystkich rezydentów UE, bez ograniczeń, tj. nie są wymagane testy ani odbycie kwarantanny. Niezależnie od powyższego, a także w związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym w Czarnogórze Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do tego kraju, które nie są konieczne, głównie turystyczne. Od początku września ma miejsce w Czarnogórze rekordowy przyrost nowych zakażeń koronawirusem. Sytuacja eskaluje do tego stopnia, że kraj ten znajduje się obecnie w czołówce krajów europejskich z najwyższą liczbą aktywnych zachorowań per capita. Apelujemy o rozwagę i ostrożność, a także przypominamy, że Czarnogóra nie jest członkiem UE, dlatego wiele procedur jest bardziej skomplikowanych. Dotyczy to także ew. ewakuacji i leczenia. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Obywatele RP mogą przekraczać granicę Czarnogóry, przejeżdżać tranzytem i przebywać na jej terytorium do 30 dni na podstawie ważnego dowodu osobistego. Pobyt, który przekracza 30 dni, a nie przekracza 90 nie wymaga posiadania czarnogórskiej wizy i jest możliwy na podstawie ważnego paszportu.
Czechy.
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej od 5. października w Czechach zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Od 22. października na terytorium całego kraju swobodę przemieszczania się ograniczono do miejsc niezbędnych tj. praca, dom, lekarz, zakupy pierwszej potrzeby, wprowadzono powszechny obowiązek noszenia maseczek i zakaz zgromadzeń (powyżej 2 osób). Od 28. października obowiązuje godzina policyjna, co oznacza zakaz wychodzenia z domu od godziny 21.00 do 5.00. Pozostałe obiekty (np. szkoły, restauracje, sklepy inne niż spożywcze i drogerie, miejsca rekreacji) pozostają zamknięte do odwołania. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest ważny, w dobrym stanie technicznym i pozwala na ustalenie tożsamości.
Francja.
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Granice Francji z państwami Unii Europejskiej i Strefy Schengen pozostają otwarte, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ograniczeń opuszczania miejsca zamieszkania. Wjazd do Francji spoza terenu Unii Europejskiej i Strefy Schengen jest możliwy jedynie w uzasadnionych przypadkach. Wymagane jest okazanie deklaracji celu podróży według wzoru przygotowanego specjalnie dla osób wjeżdżających do Francji oraz negatywnego wyniku testu RT-PCR na obecność COVID-19. Co do zasady osoby wjeżdżające na terytorium Francji z państw UE nie podlegają kwarantannie. Osoby przebywające na terenie Francji kontynentalnej i na Martynice obowiązuje ograniczenie pobytu poza miejscem zamieszkania do niezbędnego minimum. Dopuszczalne są wyjścia w celach zawodowych (jeśli nie jest możliwa praca zdalna), do szkoły, po niezbędne zakupy, z ważnych powodów rodzinnych, do lekarza lub po niezbędne leki, na wezwanie organów sądowych lub administracyjnych oraz w celach rekreacyjnych - w promieniu 1 kilometra od miejsca zamieszkania przez czas nie dłuższy niż 1 godzina dziennie (spacer w gronie domowników, sport indywidualny lub wyprowadzenie psa). Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Republiki Francuskiej jest ważny polski paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.
Grecja.
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
W dniu 05.11.2020 r. Grecja ogłosiła ogólnokrajową kwarantannę i ograniczenia w przemieszczaniu się osób (lockdown), obowiązujące w okresie od 7 do 30 listopada 2020 r. (z możliwością przedłużenia). Wprowadzone ograniczenia przewidują zakaz przemieszczania się, z wyjątkiem dojazdów do pracy i przyczyn zdrowotnych, lub tych ściśle opisanych poniżej i wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu powodu wyjścia drogą SMS (opis sposobu powiadomienia w tabeli poniżej), zamknięte placówki handlu detalicznego, poza branżą spożywczą, farmaceutyczną i stacjami benzynowymi. Otwarte pozostaną przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły specjalne wszystkich stopni. W gimnazjach i liceach wprowadzone zostanie nauczanie zdalne. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Greckiej jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości.
Hiszpania.
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca unikanie podróży, które nie są konieczne do Królestwa Hiszpanii, z uwagi na utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę zakażeń COVID-19. Stan alarmowy obowiązuje na terytorium Królestwa Hiszpanii do 9 maja 2021 roku. Wprowadzenie w życie zasad określonych w przyjętym dekrecie oraz podejmowanie decyzji odnośnie do dalszych konkretnych rozwiązań pozostaje w gestii władz regionalnych. Apelujemy o śledzenie zaleceń władz poszczególnych wspólnot autonomicznych. Uwaga! Od 1 lipca wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską będą musieli poddać się kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia. Mierzenie temperatury będzie się odbywało w sposób rutynowy, poprzez kamery termowizyjne lub termometry bezkontaktowe. Za gorączkę będzie uznawana temperatura 37,5 °C oraz wyższa. W przypadku stwierdzenia gorączki lub podejrzeń o wykazywanie objawów COVID-19, pasażer zostanie poddany kolejnej kontroli (powtórne mierzenie temperatury, badanie lekarskie). Jeśli podejrzenia okażą się uzasadnione zostanie uruchomiony alert sanitarny (wg protokołów przygotowanych wspólnie przez władze centralne i regionalne), a pasażer zostanie skierowany do odpowiedniego centrum medycznego. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Królestwa Hiszpanii jest paszport bądź dowód osobisty.
Litwa.
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia RL nową listą krajów dotkniętych przez Covid-19 i nowymi zasadami od 9️ listopada, do publikacji następnej listy (lista aktualizowana jest co piątek i ważna od poniedziałku) osoby przyjeżdżające z Polski na Litwę NIE PODLEGAJĄ obowiązkowi poddania się 10-dniowej kwarantannie. Obowiązek kwarantanny obejmuje podróżnych przybywających wszystkimi środkami transportu z krajów wciągniętych przez Litwę na listę krajów najbardziej dotkniętych koronawirusem, czyli krajów oznaczonych na mapie - przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób - kolorem szarym. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Litwy do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest ważny oraz w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. W przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy obywatelom UE oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.
Niemcy.
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Władze niemieckie nie prowadzą regularnej kontroli granicznej przy wjeździe z Polski. Od 24.10.2020 r. cała Polska jest uznana za obszar podwyższonego ryzyka. Przy podróży do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka należy liczyć się z obowiązkiem przebywania w 10-dniowej kwarantannie oraz dokonaniem elektronicznej rejestracji podróży. Landy w swoim zakresie ustaliły wyjątki od obowiązku odbywania kwarantanny. Do takich osób należą między innymi osoby podróżujące w tranzycie, kierowcy zawodowi i pracownicy przedsiębiorstw transportowych przy wjeździe do 72h, osoby wjeżdżające do Niemiec lub do kraju granicznego do 24h w ramach ruchu przygranicznego, pracownicy transgraniczni lub studenci/uczniowie podróżujący co tydzień między Niemcami a obszarem podwyższonego ryzyka, osoby wjeżdżające do Niemiec lub na obszar podwyższonego ryzyka w pilnych i niedających się przesunąć celach służbowych oraz osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia) do 72h w Niemczech. Należy pamiętać, że prawnie wiążące są odpowiednie rozporządzenia poszczególnych landów i możliwe są różnice w grupach osób zwolnionych z kwarantanny. Podczas przebywania na terenie Niemiec należy stosować się do ograniczeń w kontaktach społecznych oraz do zasad zachowania higieny wprowadzanych przez poszczególne kraje związkowe. We wszystkich krajach związkowych obowiązują nakazy zakrywania ust i nosa w komunikacji zbiorowej, podczas robienia zakupów oraz w wybranych budynkach użyteczności publicznej. W niektórych przypadkach należy dodatkowo zdezynfekować ręce. Informacje są umieszczone przy wejściach do budynków. W większości krajów związkowych przyłbice nie są uznawane za skuteczne zakrycie ust i nosa. Brak zakrycia ust i nosa może wiązać się z nałożeniem mandatu. Ponadto, istnieją ograniczenia nałożone na hotele oraz inne miejsca noclegowe, które nie zezwalają na przyjmowanie gości z obszarów podwyższonego ryzyka podróżujących w celach turystycznych. Na obszarach, gdzie następuje duży wzrost zachorowań, wprowadzane są dodatkowe ograniczenia (np. zamknięcie restauracji, barów i sklepów w godzinach nocnych, obowiązek noszenia maseczek w pieszych strefach śródmiejskich). Od 2 do 30 listopada hotele nie przyjmują turystów. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Federalnej Niemiec do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie, pozwalającym stwierdzić tożsamość.
Rumunia.
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Zgodnie ze stanem na 6.11.2020 r. Polska znajduje się na jest na liście krajów niebezpiecznych epidemicznie, tym samym osoby przybywające z Polski do Rumunii mają obowiązek odbycia 14-dniowej izolacji domowej/kwarantanny. Zwolnione z kwarantanny są osoby przybywające do Rumunii, jeżeli zostają na jej terytorium krócej niż 3 dni (72 godziny) i przedstawią negatywny wynik testu na SARS-CoV-2, wykonany na maksymalnie 48 godzin przed przyjazdem do Rumunii. Osoby przechodzące 14 dniową kwarantannę, mogą ją opuścić po 10 dniach, jeżeli wykonają test na SARS-CoV-2 w 8 dniu kwarantanny, wynik będzie negatywny i nie będą mieć objawów COVID-19. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać do Rumunii i przebywać w niej przez 90 dni, liczonych w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium tego kraju na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Watykan.
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
(tak jak Włochy)
Od 3 czerwca br. zniesiono ograniczenia przy przekraczaniu granicy Włoch oraz przemieszczaniu się pomiędzy regionami dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii. Zniesiono również obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że osoba nie przebywała w ciągu ostatnich 14 dni poza obszarem tych państw. Uwaga! Należy liczyć się z możliwością wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez władze poszczególnych regionów Włoch. Należy spodziewać się utrudnień w podróży, wzmożonych kontroli i pomiarów temperatury ciała na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych i innych miejscach w których powstają skupiska ludzkie. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Zgodnie z Traktatem Laterańskim zawartym między Stolicą Apostolską a Włochami wszystkich, którzy udają się do Watykanu, obowiązują przepisy pobytowe analogiczne do włoskich. Zalecenia regulujące kwestie praktyczne są podobne do obowiązujących we Włoszech, z uwzględnieniem szczegółowych zasad watykańskich dotyczących np. audiencji u Ojca Świętego, zwiedzania Muzeów Watykańskich i ogrodów czy korzystania z Archiwum i Biblioteki Watykańskiej.
Węgry.
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Od dnia 1 września 2020 r. przywrócono tymczasowe kontrole na granicy Węgier i wprowadzono ograniczenia w podróżach nieoficjalnych (prywatnych). Obcokrajowcy posiadający stały pobyt i członkowie ich rodzin oraz osoby posiadające dokumenty uprawniające do pobytu powyżej 90 dni, wydane przez węgierski urząd migracyjny traktowani są na równi z obywatelami węgierskimi. Przy wjeździe należy okazać dokumenty potwierdzające powyższe. Stan zdrowia osób posiadających powyższe pozwolenia może być sprawdzany na granicy. Podróżny musi poddać się badaniu. Osoby podejrzane o zarażenie koronawirusem nie będą wpuszczone na terytorium Węgier. Jeżeli badanie nie stwierdzi zarażenia, osoby będą kierowane do odbycia 10-dniowej kwarantanny lub kwarantanny domowej. W dniu 5 listopada br. wprowadzono na Węgrzech stan wyjątkowy. Od godziny 00.00 dnia 5 bm. na obszarze całego kraju wprowadza się zakaz poruszania się w godzinach 00.00 – 05.00 (wyjątkiem są wykonujący pracę, dojeżdżający do pracy, konieczność uniknięcia strat materialnych, sytuacje dotyczące zagrożenia zdrowia i życia itp.). Obowiązkowe jest noszenie masek zakrywających usta i nos (m.in. w sklepach, ośrodkach kultury, muzeach, salach widowiskowych teatrów, kin, urzędach, stacjach kolejowych, przystankach sklepach, komunikacji miejskiej itp.), zachowywania tzw. dystansu społecznego (1,5 metra pomiędzy osobami znajdującymi się w jednym miejscu). Wprowadzono/potwierdzono prawo bezpłatnego parkowania w centrach miast. Zapowiedziano kontrole policyjne przestrzegania przepisów i nakładanie kar na osoby, które nie przestrzegają ww. przepisów. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu na terytorium Węgier do 90 dni (niezależnie od jego celu) jest ważny paszport lub dowód osobisty.
Włochy.
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Od 3 czerwca br. zniesiono ograniczenia przy przekraczaniu granicy Włoch oraz przemieszczaniu się pomiędzy regionami dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii. Zniesiono również obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że osoba nie przebywała w ciągu ostatnich 14 dni poza obszarem tych państw. Uwaga! Należy liczyć się z możliwością wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez władze poszczególnych regionów Włoch. Należy spodziewać się utrudnień w podróży, wzmożonych kontroli i pomiarów temperatury ciała na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych i innych miejscach w których powstają skupiska ludzkie. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Włoch do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty.
Bezpieczna podróż kluczem do sukcesu.
Stosuj się do wskazówek. Chroń siebie i innych.
Postępuj według wskazówek podanych przez naszych pracowników. Kieruj się zdrowym rozsądkiem, ale nie zapominaj – to Twoja podróż, więc baw się dobrze!
Zakrywaj nos i usta maską ochronną. w miejscach, gdzie jest to wymagane: muzea, sklepy, restauracje (przed zajęciem stolika). Zakładaj ją, gdy Cię o to poproszą.
Regularnie dezynfekuj dłonie odpowiednim płynem do dezynfekcji. dpowiednim płynem do dezynfekcji. Znajdziesz go przy wejściu do autokaru, w miejscach użyteczności publicznej etc.
Myj ręce mydłem przez minimum 30 sekund pod bieżącą wodą. Przed zajęciem stolika w restauracji lub po powrocie do hotelu.
Nie dotykaj powierzchni w przestrzeni publicznej, jeżeli nie musisz tego robić. Czasami “aż chce się dotknąć”, wiemy. Czasami lepiej tylko popatrzeć!
Zachowaj dystans minimum 2 metry od osób, których nie znasz lub z którymi nie przebywasz. Stojąc w kolejce, oddal się od osób stojących przed Tobą.
Masz pytania lub wątpliwości?
Kontakt dla nowych Podróżników.
Napisz do nas lub dołącz od kolejki oczekiwania na połączenie. Uzyskasz od nas odpowiedź na skrzynkę mailową. Możesz również napisać do nas na Messenger.
Wybierz formę kontaktu
Kontakt dla Płatników.
To najszybszy sposób kontaktu z ekspertem pstravel. Wpisz kod bezpieczeństwa mojeps, wybierz temat konwersacji i dokładnie opisz swój problem. Pamiętaj, że aktualnie czas oczekiwania na odpowiedź od eksperta może być wydłużony.
Przejdź do mojeps
Nie posiadasz rezerwacji? Rozpocznij przygodę!
jaki rodzaj podróży?
Wróć na górę
Zaloguj się teraz
Porozmawiaj z nami
Potrzebujesz pomocy? Poznaj nas i zbliż się do Świata odkrywania. Sprawdź, jak łatwo nawiązać kontakt z pstravel. Dołącz do kolejki oczekiwania na połączenie lub napisz do nas.
Pomoc i kontakt

Zarządzaj podróżą. Zaloguj się do swojego konta, aby potwierdzić rezerwację, personalizować podróż lub ocenić swoje doświadczenia. Oddajemy w Twoje dłonie właściwie wszystko!
Zaloguj się teraz
Witamy w naszym Świecie. Zapoznaj się z Polityką Prywatności pstravel, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronimy Twoje dane.
2020 ©
Wszelkie prawa zastrzeżone.