Bezpieczeństwo podróżowania

Jaką mamy obecnie sytuację?
Wytyczne MSZ oraz pstravel dla podróży na terenie Europy.
Sprawdź obecne warunki podróżowania i bezpieczeństwo kierunków pstravel. Lista aktualizowana jest codziennie. Jeżeli podróżujesz z pstravel, a w danym kraju będzie grozić Ci niebezpieczeństwo, otrzymasz od nas wiadomość (w powiadomieniach) na Twoim koncie mojeps.
Pobierz certyfikat UCC.
ważne
Wróciliśmy do podróżowania! Unijny Certyfikat COVID umożliwi Ci bezproblemowe odkrywanie.
Pobierz i dowiedz się więcej
ważne
Obostrzenia zmieniają się na bieżąco.
Jeśli planujesz dziś podróż na lato 2021, prosimy wziąć pod uwagę, iż sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Gdy Twoja podróż zostanie odwołana z uwagi na COVID–19, otrzymasz od nas stosowny komunikat. Podane poniżej informacje są poglądowe.
Oficjalne wskazówki i wytyczne Unii Europejskiej (obejmuje tylko kierunki UE).
Albania.
dowód osobisty lub paszport
wyruszamy bez przeszkód
Poziom bezpieczeństwa
bez obostrzeń dot. wjazdu
Sytuacja pandemiczna.
Obecnie Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19. Wznowiono międzynarodowy ruch lotniczy. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Albanii do 90 dni w ciągu 180 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu. Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Albanii na podstawie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego. Dokument wjazdowy powinien mieć zapas ważności 3 miesiące od planowanej daty opuszczenia Albanii.
Zaplanuj podróż
Austria.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
Osoby przyjeżdżające do Austrii z Polski lub Niemiec zobowiązane są do wykazania podczas kontroli przy przekroczeniu granicy jednej z czterech okoliczności: negatywnego wyniku badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 (PCR ważny 72 godziny, antygenowy ważny 48 godzin, samodzielnie wykonany test antygenowy ważny 24 godziny) potwierdzonego w formie: zaświadczenia wydanego przez punkt testujący, w języku niemieckim lub angielskim, musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę i godzinę pobrania próbki, wynik testu - negatywny/pozytywny oraz podpis i pieczęć osoby testującej lub kod kreskowy/kod QR lub; zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku niemieckim lub angielskim na formularzu A lub B (Ambasady RP w Wiedniu); zaszczepienia preparatem: BioTech/Pfizer, (Vaxzervia) AstraZeneca, Moderna, Sinophram, Sinovac-Corona Vac, Janssen potwierdzonego w formie: certyfikatu szczepienia wydanego w języku niemieckim lub angielskim lub zawierającego tłumaczenie na jeden z tych języków lub; zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku niemieckim lub angielskim na formularzu A lub B (Ambasady RP w Wiedniu); Szczepionki dwudawkowe uprawniają do wjazdu od 21. dnia do 90 dni od podania pierwszej dawki oraz w przypadku drugiego szczepienia –do 270 dni od podania drugiej dawki. Szczepionki jednodawkowe uprawniają do wjazdu od 22. dnia do 270 dnia od podania szczepionki. Osoby podróżujące zobowiązane są do uprawdopodobnienia, iż w okresie 10 dni poprzedzających przekroczenie granicy nie przebywały w innym państwie niż wyżej wymienione. Ostateczną decyzję o tym, czy okoliczności przyjazdu do Austrii zostały uprawdopodobnione podejmie organ kontrolujący. Dziecko, które nie ukończyło 12 roku życia, wjeżdżające do Austrii pod opieką dorosłego, który posiada negatywny wynik badania na obecność wirusa SARS-CoV-2, jest zaszczepiony, posiada zaświadczenie o przebyciu infekcji wirusem CoV-SARS-2 lub zaświadczenie o posiadaniu przeciwciał nie musi spełniać samodzialnie żadnych warunków – w tym nie musi posiadać testu na obecność wirusa Covid-19, nie podlega elektronicznej rejestracji. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Austrii jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie i pozwala na stwierdzenie tożsamości. W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.
Zaplanuj podróż
Bośnia i Hercegowina.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
aktualnie wstrzymany
Sytuacja pandemiczna.
Przekraczanie granicy odbywa się na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Od 11 czerwca na granicy wymagane jest okazanie negatywnego testu na COVID-19 typu PCR lub antygenowego wykonanego w ciągu 48h, licząc od momentu wykonania testu. Zwolnione z posiadania testów są osoby zaszczepione, które co najmniej 14 dni przed wjazdem do BiH przyjęły ostatnią dawkę danej szczepionki, oraz ozdrowieńcy posiadający zaświadczenie lekarskie o odbyciu choroby w okresie od 14 do 180 dni przed przekroczeniem granicy. (Nie podano, jak powinny wyglądać zaświadczenia. Zalecamy, by były one sporządzone w języku miejscowym lub angielskim). Przy powrocie wymagany test. Nie obowiązuje kwarantanna. Zasada obowiązuje wszystkich bez względu na wiek, również dzieci i odnosi się do wjazdów na teren BiH, w tym do Medjugorje. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele UE mogą przekraczać granicę bośniacką także na podstawie dowodów osobistych. Turyści legitymujący się w Bośni i Hercegowinie tylko dowodem osobistym mogą spotkać się jednak z innymi problemami lub utrudnieniami, np. przy korzystaniu z bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach, z usług niektórych banków, poczty czy Western Union. W przypadku przekraczania granicy na dowodzie osobistym należy się upewnić, że legitymujemy się WAŻNYM dokumentem tj. - data jego ważności jest dłuższa od okresu planowanego pobytu (ogólna zasada - min. 3 miesiące) oraz, że dokument nie był uprzednio zgłoszony jako zagubiony lub ukradziony, ponieważ, automatycznie figuruje on na liście INTERPOLU i przy kontroli granicznej może zostać odebrany.
Zaplanuj podróż
Chorwacja.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem wjazdu do Chorwacji z państw członkowskich UE lub państw strefy Schengen lub państw stowarzyszonych Strefy Schengen jest posiadanie Unijnego Certyfikatu COVID. Osoby, które nie posiadają certyfikatu COVID będą mogły wjechać pod warunkiem, że na granicy okażą: nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 lub nie starszy niż 48 godzin szybki test antygenowy (ważność obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania). Honorowane są wyłącznie testy antygenowe uznawane w krajach UE i wykonywane w laboratoriach; albo nie starsze niż 270 dni zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki uznawanej w UE (Pfizer, Moderna AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm) albo nie starsze niż 270 dni zaświadczenie o przyjęciu jednej dawki szczepionki Janssen (Johnson&Johnson) – pod warunkiem, że od przyjęcia tej dawki upłynęło 14 dni; albo zaświadczenie o przechorowaniu Covid-19 i przyjęciu jednej dawki szczepionki w ciągu 6 miesięcy od daty zachorowania na Covid 19, a szczepienie zostało wykonane w ciągu ostatnich 270 dni; albo potwierdzenie, że od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleya (Sputnik V) upłynęło od 22 do 42 dni lub 22 do 84 dni jeśli przyjęły pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca, albo zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że przebyły COVID-19 zawierające daty przechodzenia choroby lub pozytywny wynik testu PCR/testu antygenowego, wykonanym w ciągu ostatnich 270 dni, ale nie później niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy RCh. UWAGA! Nie ma wzoru takiego zaświadczenia. Granicę, bez dodatkowych wymogów, mogą przekroczyć dzieci do momentu ukończenia dwunastu lat, przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami posiadającymi Unijny Certyfikat Covid lub negatywny wynik testu, lub będącymi ozdrowieńcami, lub posiadającymi zaświadczenie o szczepieniu. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Chorwacji do 90 dni w ciągu 180 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu. Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Chorwacji na podstawie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego. Dokument wjazdowy powinien mieć zapas ważności 3 miesiące od planowanej daty opuszczenia Chorwacji. Pamiętaj: Chorwacja należy do Unii Europejskiej, ale nie do strefy Schengen. Wjazd do kraju bez dokumentu tożsamości jest niemożliwy.
Zaplanuj podróż
Czarnogóra.
dowód osobisty lub paszport
wyruszamy bez przeszkód
Poziom bezpieczeństwa
bez obostrzeń dot. wjazdu
Sytuacja pandemiczna.
Od 5 czerwca b.r. wjazd do Czarnogóry dla obywateli RP (oraz innych państw UE) możliwy bez konieczności okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie testu czy szczepienia na koronawirusa. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele RP mogą przekraczać granicę Czarnogóry, przejeżdżać tranzytem i przebywać na jej terytorium do 30 dni na podstawie ważnego dowodu osobistego. Pobyt, który przekracza 30 dni, a nie przekracza 90 nie wymaga posiadania czarnogórskiej wizy i jest możliwy na podstawie ważnego paszportu.
Zaplanuj podróż
Czechy.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
Od 09.07 podróżujący z Polski do Czech będą mieć obowiązek okazania zaświadczenia o przyjęciu dwóch dawek szczepionki na COVID-19 (upłynęło min. 14 dni od drugiego szczepienia lub min. 14 dni od przyjęcia szczepionki jednodawkowej), odbyciu choroby (upłynęło nie więcej niż 180 dni) lub wykonania testu (antygenowy ważny 48h lub PCR ważny 72h – obowiązuje osoby powyżej 5 roku życia). Honorowane są tzw. paszporty COVIDowe lub zaświadczenia krajowe przetłumaczone na język czeski/angielski. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Czeskiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest ważny, w dobrym stanie technicznym i pozwala na ustalenie tożsamości.
Zaplanuj podróż
Francja.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
Aby wjechać do Francji z Polski oraz innych krajów strefy zielonej musisz posiadać: albo negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) wykonanego do 72 godzin przed kontrolą; albo zaświadczenie o szczepieniu (7 dni od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca, lub po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub 4 tygodnie w przypadku szczepionki Janssen); albo zaświadczenie, że w okresie od 6 miesięcy do 11 dni wcześniej przechodziłeś chorobę; oraz własnoręcznie wypełnione oświadczenie o braku symptomów i kontaktu z osobami chorymi. W przypadku niezaszczepionych podróżnych z Cypru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Malty i Portugalii wymagany jest test PCR lub antygenowy nie starszy niż 24 godziny. Powyższe ograniczenia nie dotyczą: dzieci do ukończenia 12 roku życia. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Republiki Francuskiej jest ważny polski paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.
Zaplanuj podróż
Grecja.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
Osoby przyjeżdżające do Grecji powinny posiadać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa typu: PCR (wykonanego nie wcześniej niż 72 h przed przyjazdem); testu antygenowego (wykonanego nie wcześniej niż 48 h przed przyjazdem). Test należy przeprowadzić w laboratorium. Zaświadczenie o negatywnym wyniku powinno zostać sporządzone w j. angielskim. Test jest obowiązkowy dla wszystkich (w tym dzieci które ukończyły 12 lat), niezależnie od sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju wyjazdu. Od osób, które ukończyły szczepienie (tj. minęło 14 pełnych dni od podania ostatniej dawki szczepienia, w zależności od liczby wymaganych dawek) i są w stanie to potwierdzić, przedstawiając odpowiednie świadectwo szczepienia wydane przez uprawniony organ publiczny, nie wymaga się zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR. Zaświadczenie powinno być wystawione w j. angielskim i/lub greckim. Szczepionki, które zostały uznane przez greckie władze graniczne to: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca – Oxford, Novavax, Johnson & Johnson – Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm. Osoby, które przeszły zakażenie Covid-19 mogą wjechać do Grecji na podstawie zaświadczenia o przejściu Covid-19 ważnego w terminie od 30. do 180. dnia po pierwszym pozytywnym wyniku testu (np. Unijny Certyfikat COVID (UCC) ozdrowieńca). Oryginalny wynik musi być wydany w jednym z języków: grecki, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski. Każda osoba, która przyjeżdża do Grecji, niezależnie od posiadanego testu/zaświadczenia może zostać poddana losowej kontroli stanu zdrowia. Osoby, które nie poddadzą się losowemu badaniu na obecność koronawirusa mogą spotkać się z odmową wjazdu na terytorium Grecji. Podróżni i osoby im towarzyszące u których stwierdzono obecność wirusa SARS CoV2 zostaną objęci izolacją w hotelach kwarantannowych, gdzie zostaną poddani dalszym testom PCR w celu potwierdzenia wstępnej diagnozy. Podróżni będą przebywać w warunkach kwarantanny przez co najmniej 10 dni. Osoby, które zachorowały mimo zaszczepienia będą przebywały w warunkach kwarantanny 7 dni. Warunkiem zwolnienia z kawarantanny będzie negatywny wynik testu PCR na 1 dzień przed jej końcem. Koszty zakwaterowania w hotelach kwarantannowych pokrywa państwo greckie. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Greckiej jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości.
Zaplanuj podróż
Hiszpania.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
Od 7 czerwca 2021 roku, podróżujący do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka (lista regionów ryzyka jest aktualizowana przez władze hiszpańskie i dostępna na stronie internetowej hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia w zakładce „Risk countries /areas”), zobowiązani będą do przedstawienia wraz z wypełnionym formularzem sanitarnym jednego z poniższych dokumentów: Zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19 — uznawane będą zaświadczenia, zgodnie z którymi upłynęło 14 dni od przyjęcia pełnego szczepienia preparatem zatwierdzonym przez Europejską Agencję Leków lub wskazanych jako szczepionki do użycia kryzysowego przez Światową Organizację Zdrowia; zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osoby zaszczepionej, datę szczepienia ze wskazaniem przyjęcia ostatniej dawki, rodzaj przyjętej szczepionki, liczbę przyjętych dawek/wskazanie przyjęcia pełnego szczepienia, kraj, w którym dokonano szczepienia oraz wskazanie instytucji wydającej zaświadczenie; Zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 — uznawane będą zaświadczenia o wyniku testu wykonanego techniką NAAT (np. PCR) w ciągu 72 godzin przed przylotem do Hiszpanii lub zaświadczenia o wyniku testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przez przylotem do Hiszpanii (dot. szybkich testów antygenowych uwzględnionych we wspólnym wykazie szybkich testów antygenowych publikowanym przez Komisję Europejską na podstawie Zalecenia Rady 2021/C 24/01); zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia testu, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu, wskazanie kraju, którym przeprowadzono test; Zaświadczenia o przebyciu COVID-19 — uznawane będą zaświadczenia wydane przynajmniej 11 dni od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenia tracą ważność po 180 dniach od uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu wykonanego techniką NAAT; zaświadczenie musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko podróżującego, datę przeprowadzenia pierwszego testu z wynikiem pozytywnym, wskazanie rodzaju przeprowadzonego testu NAAT oraz wskazanie kraju, w którym przeprowadzono test. Zaświadczenia należy przedstawić w języku hiszpańskim, angielskim, francuskim lub niemieckim. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentu w jednej w powyższych wersji językowych, oryginalne zaświadczenie należy przedstawić z tłumaczeniem przysięgłym na język hiszpański. Dzieci poniżej 12 roku życia nie muszą przedstawiać żadnego z powyższych zaświadczeń. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Królestwa Hiszpanii jest paszport bądź dowód osobisty.
Zaplanuj podróż
Litwa.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
Od 1 lipca na Litwie ponownie obowiązuje na terenie całego kraju "stan sytuacji ekstremalnej" (tzn. o stopień niżej niż "stan wyjątkowy, który musi zatwierdzać parlament", odpowiednik polskiego stanu klęski żywiołowej), decyzja taka została podjęta ze względu na trwający się na Litwie kryzys migracyjny. Od 10 lipca b.r. prowadzone są wzmożone kontrole graniczne również na odcinku granicy polsko-litewskiej. Funkcjonariuszy litewskiej straży granicznej wspiera wojsko oraz policja. Zasady wjazdu na Litwę w okresie pandemii są uzależnione od kraju, z którego przybywasz: kraju podwyższonego ryzyka, kraju ryzyka czy też nie objętego zagrożeniem epidemiologicznym. Od 21 czerwca br. Polska zgodnie z litewskimi przepisami została usunięta z listy krajów podwyższonego ryzyka i nie jest uznawana za kraj ryzyka epidemiologicznego. Lista krajów jest nowelizowana w każdy piątek i obowiązuje od poniedziałku. Aktualna lista krajów tworzona jest na postawie mapy publikowanej przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Polska nadal jest w zielonej grupie państw. Jeśli przybywasz na Litwę z Polski od 16 sierpnia br.: musisz okazać negatywny wynik testu na COVID-19 lub dowody odbycia szczepienia lub przebycia koronawirusa ciągu ostatniego pół roku; możesz wykonać jeden z dwóch testów (PCR wykonany może być najwcześniej 72 godziny przed przybyciem na Litwę, antygenowy - 48 godz.). Test nie obowiązuje cię tylko w tych przypadkach: jedziesz tranzytem, zostałeś zaszczepiony (obydwie dawki) przeciw COVID-19 lub chorowałeś na COVID-19 w ciągu 180 dni przed przyjazdem na Litwę (zostało to potwierdzone testem PCR lub AT lub RAT). W przypadku szczepienia i przebytej choroby musisz mieć zaświadczenie ze swojego zakładu opieki zdrowotnej w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej lub Unijny Certyfikat Covidowy. Test nie obowiązuje dzieci do 16 roku. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Litwy do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest ważny oraz w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. W przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy obywatelom UE oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.
Zaplanuj podróż
Monako.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
(tak jak Francja)
Aby wjechać do Francji z Polski oraz innych krajów strefy zielonej musisz posiadać: albo negatywny wynik testu (PCR lub antygenowego) wykonanego do 72 godzin przed kontrolą; albo zaświadczenie o szczepieniu (7 dni od otrzymania drugiej dawki szczepionek Pfizer, Moderna czy AstraZeneca, lub po pierwszej dawce w przypadku ozdrowieńców lub 4 tygodnie w przypadku szczepionki Janssen); albo zaświadczenie, że w okresie od 6 miesięcy do 11 dni wcześniej przechodziłeś chorobę; oraz własnoręcznie wypełnione oświadczenie o braku symptomów i kontaktu z osobami chorymi. W przypadku niezaszczepionych podróżnych z Cypru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Malty i Portugalii wymagany jest test PCR lub antygenowy nie starszy niż 24 godziny. Powyższe ograniczenia nie dotyczą: dzieci do ukończenia 12 roku życia. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Monako do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Kwestie ruchu osobowego obywateli Unii Europejskiej na terytorium Księstwa Monako reguluje francusko-monagaska umowa z 15 grudnia 1997 r., dotycząca zmiany konwencji o sąsiedztwie pomiędzy tymi państwami z 18 maja 1963 r. Określone w niej zasady mają również zastosowanie do obywateli RP. Zgodnie z art. 2 ust. 1 Konwencji, zasady wjazdu oraz poruszania się cudzoziemców na terytorium Księstwa są identyczne z tymi, jakie mają zastosowanie do cudzoziemców we Francji.
Zaplanuj podróż
Niemcy.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
Od 1 sierpnia 2021 r. przyjazd do Niemiec jest możliwy co do zasady tylko z negatywnym wynikiem testu. Dotyczy to zarówno podróży drogą lądową, jak i podróży samolotem. Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48h (testy PCR, LAMP, TMA 72h) przed przyjazdem do Niemiec. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku. Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec nie muszą mieć: dzieci do 12 r. życia; osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE); ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie); osoby przewożące zawodowo osoby lub towary; pracownicy transgraniczni; osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin. Jako potwierdzenie bycia osobą zaszczepioną lub ozdrowieńcem może służyć Unijny Certyfikat COVID-19. Pracownicy transgraniczni i osoby w małym ruchu granicznym nie muszą mieć negatywnego wyniku testu gdy przekraczają granicę lądową. Jeżeli jednak przylatują do Niemiec, to muszą mieć negatywny wynik testu albo skorzystać z innego zwolnienia. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Federalnej Niemiec do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie, pozwalającym stwierdzić tożsamość.
Zaplanuj podróż
Norwegia.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
Aby wjechać do Norwegii, trzeba spełnić następujące warunki: poddać się testowi na COVID-19 na przejściu granicznym w Norwegii – przy wszystkich podróżach, wskazać miejsce odbywania kwarantanny (rejestrując podróż) – przy podróżach przez strefę czerwoną/pomarańczową, wykonać test na COVID-19 nie wcześniej niż 24h przed planowanym przyjazdem do Norwegii (wymagany negatywny wynik testu) – przy podróżach przez strefę czerwoną/pomarańczową, przejść 10-dniową kwarantannę bezpośrednio po przybyciu do Norwegii - przy podróżach przez strefę czerwoną/pomarańczową. Nadal obowiązują ograniczenia w przypadku podróży do Norwegii ze strefy czerwonej/pomarańczowej z użyciem transportu zbiorowego, np. samolotu, autobusu czy promu. Po takiej podróży obowiązuje Cię kwarantanna (do negatywnego testu PCR w 7. dniu pobytu). Z restrykcji wjazdowych i kwarantanny po podróży przez czerwoną/pomarańczową strefę zwolnione są osoby z unijnym certyfikatem COVID, w którym jest wpisane, że są w pełni zaszczepione lub przechorowały COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Należy okazać cyfrowy certyfikat COVID z kodem QR. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób na zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej/Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w ramach strefy Schengen. Od 2015 r. Norwegia wprowadziła: tymczasowe kontrole graniczne na liniach promowych pomiędzy Norwegią i Danią oraz Niemcami, zaostrzenie tzw. kontroli terytorialnej na obszarach przygranicznych ze Szwecją (tj. w regionach Østfold i Hedmark). Ma to uniemożliwić wjazd osobom, które nie mają niezbędnych dokumentów podróży. Do Norwegii wjeżdżasz bez wizy, na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego, niezależnie od celu Twojej podróży. Przed wyjazdem upewnij się, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Norwegia nie wydaje dowodów osobistych swoim obywatelom. Posługując się wyłącznie polskim dowodem osobistym w Norwegii, możesz napotkać problemy z załatwieniem spraw bankowych lub notarialnych.
Zaplanuj podróż
Portugalia.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
1 maja na terytorium Portugalii przestał obowiązywać stan wyjątkowy. Zgodnie z obecnymi regulacjami w Portugalii utrzymuje się „sytuacja klęski żywiołowej”. Na terytorium kraju nadal obowiązują ograniczenia dotyczące m.in. obostrzeń związanych z funkcjonowaniem lokali handlowych i gastronomicznych, w tym dopuszczalnej liczby osób w nich przebywających. Obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych w przestrzeniach zamkniętych (urzędy, miejsca pracy, lokale handlowe i usługowe, środki transportu publicznego) oraz w przestrzeniach otwartych w przypadku niemożności zachowania dystansu 2 m. Osoby podróżujące z Polski: zobowiązane są do okazania negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2. Dopuszcza się dwa rodzaje testów: Test molekularny wykonany techniką NAAT (amplifikacji kwasów nukleinowych) - test należy wykonać w ciągu ostatnich 72 godzin przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej; Wykonany w warunkach laboratoryjnych test antygenowy ujęty w zaleceniach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE - test taki należy wykonać w ciągu ostatnich 24 godzin przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 24 miesięcy. Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wjazdu na terytorium Portugalii kontynentalnej nie przewidują zwolnienia osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 lub osób, które przebyły COVID-19, z konieczności okazania negatywnego wyniku testu RT-PCT. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do Portugalii wjedziesz na podstawie ważnego paszportu (bez wizy) lub dowodu osobistego. Możesz przebywać w kraju do 90 dni w dowolnym celu. Uwaga: w Regionach Autonomicznych Madery i Azorów obowiązują takie same zasady wjazdu i pobytu jak w części kontynentalnej terytorium Portugalii. Podróżowanie po kraju może być ograniczone tylko w sytuacji, gdy coś zagraża bezpieczeństwu państwa i zdrowiu publicznemu.
Zaplanuj podróż
Rumunia.
dowód osobisty lub paszport
wyruszamy bez przeszkód
Poziom bezpieczeństwa
bez obostrzeń dot. wjazdu
Sytuacja pandemiczna.
Zgodnie ze stanem na 09.08.2021 r. Polska nie jest uznawana przez władze Rumunii za kraj niebezpieczny epidemicznie i jest umieszona na tzw. zielonej liście. Tym samym nie ma ograniczeń epidemicznych dla osób przybywających z Polski do Rumunii – nie są wymagane ani testy, ani zaświadczenia o szczepieniu. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać do Rumunii i przebywać w niej przez 90 dni, liczonych w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium tego kraju na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zaplanuj podróż
Watykan.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
(tak jak Włochy)
Od 6 sierpnia 2021 r. obowiązuje wymóg okazania certyfikatu unijnego (potwierdzającego zaszczepienie co najmniej 1 dawką/lub ozdrowienie/lub negatywny wynik testu) do korzystania m.in. ze stolików wewnątrz restauracji i barów, wstępu do placówek kultury, obiektów sportowych i targowych. Wymóg okazania certyfikatu nie dotyczy osób nieobjętych krajowym programem szczepień przeciw COVID-19 zgodnie z przepisami włoskimi, tj. dzieci poniżej 12. roku życia, oraz osób posiadających zaświadczenie lekarskie o istnieniu przeciwskazań dla szczepienia. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Zgodnie z Traktatem Laterańskim zawartym między Stolicą Apostolską a Włochami wszystkich, którzy udają się do Watykanu, obowiązują przepisy pobytowe analogiczne do włoskich. Zalecenia regulujące kwestie praktyczne są podobne do obowiązujących we Włoszech, z uwzględnieniem szczegółowych zasad watykańskich dotyczących np. audiencji u Ojca Świętego, zwiedzania Muzeów Watykańskich i ogrodów czy korzystania z Archiwum i Biblioteki Watykańskiej.
Zaplanuj podróż
Węgry.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID lub z testem
Sytuacja pandemiczna.
Potwierdzenie ochrony przed COVID-19 może zostać dokonane za pomocą certyfikowanej aplikacji spełniającej warunki określone w rozporządzeniu rządowym 60/2021 z 12 lutego 2021 r. Należy dodatkowo okazać oficjalny dokument potwierdzający tożsamość. Za ekwiwalent certyfikatu odporności uznaje się okazanie cyfrowego certyfikatu COVID spełniającego warunki określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19, a potwierdzającego: fakt zaszczepienia przeciwko COVID w ciągu ostatnich 12 miesięcy szczepionką zatwierdzoną przez Europejską Agencję Leków lub zatwierdzoną w trybie nadzwyczajnym przez Światową Organizację Zdrowia lub zatwierdzoną do użytku na Węgrzech; przebycie choroby spowodowanej COVID; brak koronawirusa w organizmie w momencie badania na podstawie testu nie starszego niż 72 godziny spełniającego profesjonalne kryteria (test PCR na SARS-CoV-2). Na terytorium Węgier mogą też wjechać m.in. osoby, które: zarejestrowały się do przyjęcia szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 i wjeżdżają na Węgry w tym celu (osoby takie są zobowiązane udowodnić ten fakt w momencie wjazdu na Węgry, stawić się w wyznaczonym terminie we wskazanym punkcie szczepień i opuścić Węgry w ciągu 24 godzin od przyjęcia szczepienia); wjeżdżają na Węgry w celu rejestracji na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 lub w celu przyjęcia szczepienia po tak dokonanej rejestracji (osoby takie są zobowiązane udowodnić ten fakt w momencie wjazdu na Węgry, stawić się w wyznaczonym terminie we wskazanym punkcie szczepień i opuścić Węgry w ciągu 24 godzin). Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu na terytorium Węgier do 90 dni (niezależnie od jego celu) jest ważny paszport lub dowód osobisty.
Zaplanuj podróż
Włochy.
dowód osobisty lub paszport
Poziom bezpieczeństwa
wjazd z certyfikatem UCC COVID
Sytuacja pandemiczna.
Od 6 sierpnia 2021 r. obowiązuje wymóg okazania certyfikatu unijnego (potwierdzającego zaszczepienie co najmniej 1 dawką/lub ozdrowienie/lub negatywny wynik testu) do korzystania m.in. ze stolików wewnątrz restauracji i barów, wstępu do placówek kultury, obiektów sportowych i targowych. Wymóg okazania certyfikatu nie dotyczy osób nieobjętych krajowym programem szczepień przeciw COVID-19 zgodnie z przepisami włoskimi, tj. dzieci poniżej 12. roku życia, oraz osób posiadających zaświadczenie lekarskie o istnieniu przeciwskazań dla szczepienia. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wjazd i dokumenty.
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Włoch do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty.
Zaplanuj podróż
Bezpieczna podróż w 2021.
Stosuj się do wskazówek. Chroń siebie i innych.
Postępuj według wskazówek podanych przez naszych pracowników. Kieruj się zdrowym rozsądkiem, ale nie zapominaj – to Twoja podróż, więc baw się dobrze!
Zakrywaj nos i usta maską ochronną. w miejscach, gdzie jest to wymagane: muzea, sklepy, restauracje (przed zajęciem stolika). Zakładaj ją, gdy Cię o to poproszą.
Regularnie dezynfekuj dłonie odpowiednim płynem do dezynfekcji. Znajdziesz go przy wejściu do autokaru, w miejscach użyteczności publicznej etc.
Myj ręce mydłem przez minimum 20 sekund pod bieżącą wodą. Przed zajęciem stolika w restauracji lub po powrocie do hotelu.
Nie dotykaj powierzchni w przestrzeni publicznej, jeżeli nie musisz tego robić. Czasami “aż chce się dotknąć”, wiemy. Czasami lepiej tylko popatrzeć!
Zachowaj dystans minimum 1.5 metra od osób, których nie znasz lub z którymi nie przebywasz. Stojąc w kolejce, oddal się od osób stojących przed Tobą.
Masz pytania lub wątpliwości?
Kontakt dla nowych Podróżników.
Napisz do nas lub dołącz od kolejki oczekiwania na połączenie. Uzyskasz od nas odpowiedź na skrzynkę mailową. Możesz również napisać do nas na Messenger.
Wybierz formę kontaktu
Kontakt dla Płatników.
To najszybszy sposób kontaktu z ekspertem pstravel. Wpisz kod bezpieczeństwa mojeps, wybierz temat konwersacji i dokładnie opisz swój problem. Pamiętaj, że aktualnie czas oczekiwania na odpowiedź od eksperta może być wydłużony.
Przejdź do mojeps
Zaplanuj przygodę na 2021!
Jaki rodzaj podróży?
Wróć na górę
Zaloguj się teraz
Porozmawiaj z nami